SM Keskimatka (26.05.2018) SM Keskimatka (26.05.2018)