SM Keskimatka quali (26.05.2018) SM Keskimatka quali (26.05.2018)